top of page
This service is not available, please contact for more information.

Laser Safety Officer (LSO)

This course is a prerequisite for practical laser use

  • 1,100 euros
  • Locatie varieert

Service Description

The innovative treatment methods of laser therapy include risks for both practitioners and their teams as well as for patients if fundamental technical, biological and physical information about the application and laser safety measures are not or insufficiently known. We prepare you for safely using lasers by giving you an in-depth understanding of laser physics and laser-tissue interaction. With examples, we clarify the need for safety precautions in the use of lasers in everyday dental practice. We explain statutory regulations, demonstrate their implementation in practice and describe laser application fields. After passing the examination you receive the “Laser Safety Officer” certificate. NL De innovatieve behandelmethoden van lasertherapie houden risico's in voor zowel behandelaars en hun teams als voor patiënten als fundamentele technische, biologische en fysieke informatie over de toepassing en laserveiligheidsmaatregelen niet of onvoldoende bekend zijn. We bereiden u voor op veilig gebruik van lasers door u een diepgaand inzicht te geven in laserfysica en laser-weefselinteractie. Met voorbeelden verduidelijken we de noodzaak van veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van lasers in de dagelijkse tandartspraktijk. We leggen wettelijke voorschriften uit, demonstreren de toepassing ervan in de praktijk en beschrijven lasertoepassingsvelden. Na het behalen van het examen ontvang je het certificaat “Laser Safety Officer”.


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

Lees de algemene voorwaarden voor het annuleren van de cursus


Contact Details

info@dentallaserinstitute.com


bottom of page