top of page

Annuleringsbeleid

Annulering van de cursus door deelnemer

Indien de deelnemer de cursusovereenkomst annuleert, kan de organisator de deelnemer de volgende annuleringskosten in rekening brengen: 

  • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de aanvang van de cursus:  geen 

  • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de aanvang van de cursus: : 35% van het betaalde bedrag; 

  • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de aanvang van de cursus:  40% van het betaalde bedrag; 

  • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de aanvang van de cursus:  50% van het betaalde bedrag; 

  • bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de aanvang van de cursus: : 75% van het betaalde bedrag; 

  • bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot aanvang van de cursus: : 90% van het betaalde bedrag; 

  • bij annulering op de eerste dag of later: het volledig betaalde bedrag. 

De terugbetalingen worden binnen 14 dagen verwerkt. 

De Deelnemer heeft het recht de overeenkomst te annuleren voor het begin van de cursus zonder gehouden te zijn tot enige betaling als op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan, zich onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de cursus, of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het personenvervoer naar de bestemming. 

 

Opzegging door de Organisator 

De organisator heeft het recht de Reis uiterlijk 42 dagen voor aanvang van de Reis te annuleren indien het aantal aanmeldingen minder is dan 5 personen.  (bij de mastership 10 personen). De organisator kan de cursus annuleren vanwege een calamiteit zicht vormt. De organisator aanvaardt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid. 

 

In-de-plaatsstelling

Indien een deelnemer verhinderd is aan de cursus deel te nemen, kan de deelnemer worden vervangen door een andere persoon mits: 
de andere persoon voldoet aan alle aan de cursus verbonden voorwaarden; en het verzoek uiterlijk 7 dagen voor aanvang van cursus wordt ingediend, opdat nog tijdig de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht; en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten in-de-plaats-stelling. 

De cursist en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke deelnemer optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de organisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de som, respectievelijk de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. 

Laatst bewerkt maart 2022

bottom of page